Đào tạo, tập huấn theo chuyên đề

Thông báo về việc thay đổi địa điểm học lớp “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép ACI 318” tại TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao về việc tổ chức lớp tập huấn “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép – ACI 318”, ngày 26 tháng 8 năm 2011 Viện Thông tin, đào tạo & tiêu chuẩn hóa – Viện Khoa học công nghệ xây ... Chi tiết

Lớp tập huấn “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép - ACI 318”

Được sự đồng ý của Bộ xây dựng, Viện KHCN xây dựng phối hợp với Viện Công nghệ bê tông Hoa Kỳ (ACI) vào tháng 12/2011 sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT - ACI 318”, do giáo sư người Mỹ: ... Chi tiết

Thông báo mở lớp tập huấn thiết kế công trình theo tiêu chuẩn ACI 318 của Mỹ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng về từng bước hội nhập quốc tế trong hoạt động xây dựng, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, nhất là các đơn vị tư vấn thiết kế sớm hòa nhập WTO; được sự ... Chi tiết

Thông báo mở lớp huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ tư vấn giám sát và cán bộ quản lý của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 2/2011, thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, Viện TTĐT&TCH phối hợp với Phòng an toàn lao động Sở LĐ&TBXH Hà Nội mở lớp huấn luyện an toàn lao động và cấp giấy chứng ... Chi tiết

Phiếu thăm dò ý kiến về việc tổ chức khóa đào tạo "IBST/ACI Training Course - ACI318M Building Code"

Trên cơ sở hợp tác giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Viện Bê tông Hoa Kỳ (American Concrete Institude), Viện Khoa học công nghệ xây dựng dự kiến sẽ tổ chức khóa đào tạo "IBST/ACI Training Course - ACI318M Building Code" trong tháng 12/2010. Khóa học này ... Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức các lớp tập huấn trong Quý I năm 2010 tại Hà Nội

Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới và tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho các cá nhân, Cơ quan, Doanh nghiệp, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng sẽ mở các khóa đào tạo trong quý I năm 2010 tại Hà ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp tập huấn trong tháng 9 tại Hà Nội

Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới và tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho các cá nhân, Cơ quan, Doanh nghiệp, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng sẽ mở các khóa đào tạo trong tháng 9 năm 2009 tại Hà ... Chi tiết