KH & CN

Nghiên cứu biên soạn TCVN Bê tông - Phương pháp thử xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu

  Nghiên cứu biên soạn TCVN Bê tông - Phương pháp thử xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu, mã số: TC 35 - 14  Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Nga là Рекомендации по ... Chi tiết

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng

Là sự kiện chính chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng, Hội nghị Khoa học đã diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại Trụ sở chính của Viện, số 81 Trần Cung- Nghĩa Tân- Cầu Giấy- Hà Nội.
... Chi tiết

Địa chỉ liên lạc HN Khoa học 50 năm

Địa chỉ liên lạc HN Khoa học 50 năm
... Chi tiết

Tổ chức HN Khoa học 50 năm

Tổ chức HN Khoa học 50 năm
... Chi tiết

Chủ đề HN Khoa học 50 năm

Hội nghị sẽ diễn ra theo 4 chủ đề (Tiểu ban) như sau:
... Chi tiết

Giới thiệu HN Khoa học 50 năm

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (1963-2013) được tổ chức tại Viện vào ngày 15 tháng 11 năm 2013.
... Chi tiết