Thiết kế lập dự toán CTXD

Thiết kế quy hoạch và phương án kiến trúc dự án xây dựng Trung tâm điều khiển vệ tinh nhỏ

Ngày tạo : 14/07/2015

Đây là dự án của nhà nước về giám sát tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1) do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc thiết kế quy hoạch và phương án kiến trúc dự án xây dựng trên.

Được xây dựng tại HHTP trên diện tích 2ha, công trình có tính trọng điểm quốc gia nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và là một trong những bước chuẩn bị để đến năm 2012 Việt Nam sẽ phóng vệ tinh thứ hai mang tên VNREDSat-1 vào không trung. Để đạt được hiệu quả tốt nhất cho giải pháp thiết kế hình thức công trình, Viện KHCN Xây dựng đã đưa ra một số đề xuất tiêu chí như: phù hợp với cảnh quan khu công nghệ cao Hòa Lạc, thể hiện được tính đặc trưng về ngành nghiên cứu công nghệ cao, tạo được điểm nhấn riêng cho công trình, sử dụng công nghệ cao, sử dụng thủ pháp hiện đại để thiết kế hình thức. Kết quả phương án thiết kế của Viện được chủ đầu tư đánh giá cao và trong tương lai công trình sẽ góp phần vào sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ trong nước.

Các tin liên quan