Thiết kế lập dự toán CTXD

Thiết kế cơ sở điều chỉnh, thiết kế kỹ thuật dự án Khu cao ốc chung cư và Thương mại Metro Star tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 17/11/2020

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Viện KHCN Xây dựng được giao thực hiện việc thiết kế cơ sở điều chỉnh, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán dự án Khu cao ốc chung cư và Thương mại Metro Star tại 360 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Các tin liên quan