Đào tạo tiến sỹ

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-VKH ngày 29/1/2013 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng và Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hồng Hải

Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-VKH ngày 07/05/2015 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, chiều ngày 15 tháng 6 năm 2015, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hồng Hải, với đề tài: "Nghiên cứu sự ... Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Hải.
... Chi tiết

Thông báo chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2016 của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Ngày 14-5-2015, Viện KHCN Xây dựng có nhận được Công văn số 176/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ tham gia "Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2016" của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.
... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài: "Nghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâu"

Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-VKH ngày 07/4/2015 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, sáng ngày 14 tháng 5 năm 2015, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Trường Huy, với đề tài: "Nghiên cứu điều ... Chi tiết

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam"

Viện Khoa học công nghệ Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật "Nghiên cứu sự làm việc của nhà cao tầng bê tông cốt thép có tầng cứng chịu tác động của động đất ở Việt Nam" của NCS. Nguyễn Hồng Hải, chuyên ngành Kỹ thuật ... Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện
... Chi tiết