Đào tạo tiến sỹ

Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2015

Chiều ngày 10/12/2015, tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng (KHCNXD) đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2015.

... Chi tiết

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Viện Khoa học công nghệ Xây dựng tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Bình
... Chi tiết

HỘI ĐỒNG BẢO VỀ ĐỀ CƯƠNG TIỂU BAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BẢO VỀ ĐỀ CƯƠNG TIỂU BAN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

... Chi tiết

Giới thiệu thông tin học bổng JDS 2015

Vừa qua, tại Bộ Xây dựng (37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) có diễn ra buổi giới thiệu thông tin học bổng JDS 2015. Thông tin chương trình học bổng gồm  những nội dung sau: ... Chi tiết

Thông báo tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở lần thứ 2 của NCS. Nguyễn Quang Bình

Thực hiện Quyết định số 728/QĐ-VKH ngày 08/06/2015 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng v/v thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở lần thứ 2 của NCS. Nguyễn Quang Bình, Viện Thông tin Đào tạo & Tiêu chuẩn hóa, phối hợp với Tiểu ban ... Chi tiết

Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015 Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-VKH ngày 29/1/2013 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng và Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Hồng Hải

Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-VKH ngày 07/05/2015 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng, chiều ngày 15 tháng 6 năm 2015, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hồng Hải, với đề tài: "Nghiên cứu sự ... Chi tiết