Vật liệu xây dựng

Mattit chèn khe co giãn đường bê tông xi măng (VICTA-BS)

Ngày tạo : 08/09/2020

VICTA-BS được sản xuất trên cơ sở bitume biến tính, cao su chất lượng và các loại phụ gia đặc biệt khác, dùng để chèn khe co giãn đường bê tông.

Mô tả:

VICTA-BS được sản xuất trên cơ sở bitume biến tính, cao su chất lượng và các loại phụ gia đặc biệt khác. VICTA-BS hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng của Hiệp hội kiểm tra vật liệu Hoa kỳ.

Phạm vi ứng dụng:

Chèn khe co giãn đường bê tông xi măng, sàn bê tông, mái bê tông…

Chống thấm bảo vệ bê tông và bê tông cốt thép.

Hướng dẫn sử dụng:

Chuẩn bị:

• Khe bê tông cũng như bề mặt các loại vật liệu khác phải được làm sạch và khô trước khi thi công.

Thi công:

• Nấu chảy VICTA-BS (bằng máy hoặc thủ công) và rót vào vị trí cần chèn.

• Có thể sử dụng VICTA-BS kết hợp với các loại sợi tăng cường (sợi thuỷ tinh, sợi đay…) trong quá trình

thi công.

• Sau khi VICTA-BS đã nguội và cứng bề mặt mới tiến hành thi công các công việc khác.

Đóng gói và bảo quản:

• VICTA-BS được đóng trong thùng kim loại với khối lượng 25 kg/thùng hoặc thùng carton với khối lượng

theo yêu cầu.

• Thời hạn bảo quản: 2 năm trong thùng kín.

Thông số kỹ thuật:

Số TT

Đặc tính kỹ thuật

Đơn vị

Mức chất lượng

Phương pháp thử

1

Độ lún kim, 150g, 5s, 25oC

0,1mm

≤ 90

ASTM D5329-1996

2

Độ chảy ở 60oC

mm

≤ 5

ASTM D5329 -1996

3

Khả năng bám dính

-

Không nứt tách khỏi bề mặt bê tông

ASTM D5329 -1996

4

Khối lượng riêng

g/cm3

1,5 ± 0,5

ASTM D71 – 2004

 

 

Các tin liên quan