Khảo sát xây dựng

Khảo sát và theo dõi vết nứt các sàn tầng hầm và tầng 1 công trình tòa nhà văn phòng FPT tại 89 Láng Hạ, Hà Nội

Ngày tạo : 13/07/2015

Công trình gồm 1 khối nhà cao 27 tầng và 03 tầng hầm. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công đã phát hiện các cấu kiện của các tầng hầm đã thi công có xuất hiện các vết nứt nhưng chưa xác định được đặc tính của nó. Với uy tín và năng lực của mình, Viện KHCN Xây dựng được giao thực hiện công việc tìm và khảo sát chiều dài, bề rộng và chiều sâu của các vết nứt và theo dõi sự phát triển của nó theo đề cương đã được phê duyệt.

Công việc trên được thực hiện bao gồm: khảo sát hiện trường, cùng đơn vị thi công và tư vấn QLDA sơ bộ đánh giá có 50 vị trí vết nứt xuất hiện tại mặt trên của tầng hầm 1 và đáy dầm, sàn của tầng hầm 2; dự kiến thực hiện 10 chu kỳ theo dõi vết nứt, trong đó đo chiều dài và rộng cho khoảng 50 vết nứt, siêu âm chiều sâu cho khoảng 30 cấu kiện; kiểm tra và dự đoán chiều sâu vết nứt bằng phương pháp sóng siêu âm...

Các tin liên quan