Khảo sát xây dựng

Hoàn thành việc khoan khảo sát địa chất dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại Quảng Ninh

Ngày tạo : 13/07/2015

Vừa qua, Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật – Viện KHCN xây dựng đã hoàn thành việc khoan khảo sát địa chất dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại Quảng Ninh. Chủ đầu tư là liên doanh giữa AES-VCM MONG DUONG POWER CO., LTD và than khoáng sản TKV Việt Nam với tổng giá trị đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Dự án gồm 2 tổ máy được xây dựng theo hình thức BOT với công suất 1200 MW, sản lượng điện khoảng 8,1 tỷ kWh/năm; dự kiến hoàn thành vào năm 2015 và sẽ đấu nối vào trạm 500kV Quảng Ninh. Đây là nguồn bổ sung quan trọng vào hệ thống điện lưới quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu về điện năng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thực hiện công việc trên, Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật đã tiến hành khoan khảo sát 2 lần; lần 1 thực hiện 10 hố khoan mỗi hố sâu khoảng 30m và 06 tuyến đo địa chấn; lần 2 thực hiện 20 hố khoan mỗi hố sâu khoảng 30m.

Các tin liên quan