Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa chất công trình

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 114 và 115/2009 VKH đã ký tháng 6/2009 với Gamuda Lan Vietnam LLC, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc khảo sát địa chất công trình dự án công viên Yên Sở hạng mục C2, A2-2, A2-3, A2-4 theo đề cương đã được phê duyệt.

Dự án do Gamuda Land Vietnam LLC làm chủ đầu tư, được xây dựng tại quận Hoàng Mai và Thanh Trì, Hà Nội trên diện tích 324ha, bao gồm khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, căn hộ cao cấp, biệt thự, câu lạc bộ giải trí, công viên cây xanh và các công trình phụ trợ khác. Theo hợp đồng, Viện KHCN Xây dựng thực hiện những công việc bao gồm: đối với hạng mục C2 khoan 12 hố chiều dài 1 hố 60m, thí nghiệm cắt cánh 6 hố, khoan trắc mực nước ngầm 6 hố, thí nghiệm 7 chỉ tiêu cơ lý, thí nghiệm 3 trục; đối với hạng mục A2-2, A2-3, A2-4 khoan 9 hố, thí nghiệm cắt cánh 4 hố, quan trắc mực nước ngầm 2 hố. Dự kiến công việc này được thực hiện trong 45 ngày.

Các tin liên quan