Khảo sát xây dựng

Hoàn thành việc khảo sát địa chất công trình trường trung học cơ sở tại lô TH5– Hà Đông

Ngày tạo : 13/07/2015

Nhằm thu thập các số liệu cần thiết về đất nền làm cơ sở cho việc lựa chọn các giải pháp nền móng thích hợp thì việc khảo sát địa chất công trình là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc khảo sát địa chất công trình Trường trung học cơ sở tại lô TH5 tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước.

Dự án được xây dựng tại khu đô thị mới Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội trên tổng diện tích khu đất 5.409 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 5972m2, gồm 36 lớp với tổng số 1800 học sinh. Theo hợp đồng, Viện KHCN Xây dựng thực hiện công việc trên bao gồm: khoan khảo sát, thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm trong phòng.

Các tin liên quan