Hội nghị Khoa học

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ XII

Hướng tới chào mừng 50 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng (1963-2013), sáng ngày 23/11/2012, tại trụ sở Viện KHCN Xây dựng (81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII do Viện KHCN Xây dựng ... Chi tiết

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ Viện KHCN Xây dựng lần thứ XI

Sáng 3/12/2008, tại Trụ sở Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XI do Viện KHCN Xây dựng phối hợp với Đoàn thanh niên cơ quan ... Chi tiết

Thông báo Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII Viện KHCN Xây dựng

Thông báo Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII Viện KHCN Xây dựng
... Chi tiết