Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XIV

Thông báo Tổ chức Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIV

Ngày tạo : 11/05/2017

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Viện KHCN Xây dựng) là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội nghị lần thứ XIV này được Viện KHCN Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn thanh niên Viện KHCN Xây dựng phối hợp cùng tổ chức.

Các chuyên đề của Hội nghị gồm có 17 chuyên đề thuộc các lĩnh vực: Kết cấu công trình; Địa kỹ thuật nền móng và công trình; Bê tông và Vật liệu xây dựng; Trắc địa công trình; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;Kiến trúc, Quy hoạch và Trùng tu di tích;Cơ điện, Vật lý kiến trúc, Tiết kiệm năng lượng, Cấp thoát nước; Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án …

Đối tượng tham gia hội nghị:

Các cán bộ từ 35 tuổi trở xuống (không kể cộng tác viên, người hướng dẫn) thuộc các đơn vị trong và ngoài Bộ Xây dựng, các trường Đại học và Viện Nghiên cứu, các doanh nghiệp trên toàn quốc, các nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài nước.

Tiến độ viết bài:

- Tiến độ đăng ký và nộp báo cáo:

+ Tên bài viết và tóm tắt gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 15/5/2017.

+ Báo cáo toàn văn gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 15/9/2017.

-Hội nghị dự kiến được tổ chức trong một ngày, vào thứ 6, ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 81 Phố Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (hoặc tiếng Anh).

Địa chỉ liên hệ:chị Nguyễn Thị Thu Hà - Viện Thông tin, đào tạo và tiêu chuẩn hóa - IBST,Điện thoại: 043 7.556.098 - 0978.849.832; Fax:043 8.361.197; Email:hoinghi_ibst@ibst.vn.

Thông báo số 01.

Các tin liên quan