Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XIII

Thông báo Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 13/07/2015

Thông báo Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII Viện KHCN Xây dựng

*     Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Viện KHCN Xây dựng) là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội nghị lần thứ XIII này được Viện KHCN Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn thanh niên Viện KHCN Xây dựng phối hợp cùng tổ chức.

*     Mục đích của Hội nghị là giúp các cán bộ trẻ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế, sản xuất. Với việc tổ chức Hội nghị này, các cán bộ trẻ sẽ giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng để thể hiện được năng lực sáng tạo, cũng như tự khẳng định và tiếp tục vươn tới làm chủ các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

*      Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ, đào tạo trong và ngoài ngành Xây dựng quảng bá thương hiệu của mình thông qua các bài viết hoặc trưng bày sản phẩm tại Hội nghị.

CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI NGHỊ

 • Địa kỹ thuật, nền móng và công trình ngầm
 • Trắc địa công trình
 • Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật đô thị
 • Kết cấu công trình (kết cấu bê tông, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, kết cấu liên hợp, kết cấu khối xây, các dạng kết cấu khác, tải trọng và tác động...)
 • Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng
 • Tư vấn thiết kế công trình
 • Sự cố và sửa chữa công trình
 • Công nghệ xây dựng (bao gồm tư vấn giám sát, kéo căng, ứng lực trước và các công nghệ mới...)
 • Bê tông và Vật liệu xây dựng
 • Thí nghiệm, kiểm định, khảo sát và đánh giá chất lượng công trình
 • Ăn mòn và bảo vệ công trình
 • Kiến trúc, Quy hoạch và Trùng tu di tích
 • Cơ điện, vật lý kiến trúc, tiết kiệm năng lượng, cấp thoát nước
 • Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án
 • Ứng dụng tin học trong xây dựng.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI NGHỊ VÀ TIẾN ĐỘ VIẾT BÀI

*     Tất cả các cán bộ từ 35 tuổi trở xuống thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, các đơn vị khác trong và ngoài Bộ Xây dựng, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ở các trường đại học đều được mời viết báo cáo tham gia hội nghị.

*     Tiến độ đăng ký và nộp báo cáo được thực hiện như sau:

 • Tên bài viết và tóm tắt gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 30/5/2015.
 • Sau khi được Ban Tổ chức thông báo chấp nhận tóm tắt, đề nghị gửi báo cáo toàn văn tới Ban Tổ chức trước ngày 15/9/2015.

*     Hội nghị dự kiến được tổ chức trong 01 ngày vào thứ 6, ngày 06 tháng 11 năm 2015 tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - 81 Phố Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.


* Ngôn ngữ: Tiếng Việt (hoặc Tiếng Anh).


Địa chỉ liên lạc của Ban thư ký

Viện KHCN Xây dựng – 81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

CN. Nguyễn Thị Thu Hà – Viện Thông tin Đào tạo và Tiêu chuẩn hóa - IBST

Điện thoại:  043 7.556.098 – 0978.849.832     Fax:043 8.361.197

Email:         hoinghi_ibst@ibst.vn; hantibst@gmail.com

Các thông tin khác xem thêm tại website: http://www.ibst.vn

Các tin liên quan