Tin tức

Thông báo mở lớp đào tạo "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng, Vật liệu Thép và Mối hàn" tại Kon Tum

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây ... Chi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp tập huấn, đào tạo thí nghiệm viên tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2009; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức một số lớp đào tạo, cấp chứng chỉ tập huấn xây dựng và thí nghiệm viên xây dựng tại Tp. Hồ Chí ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp tập huấn trong tháng 9 tại Hà Nội

Nhằm nâng cao kiến thức, cập nhập các văn bản pháp luật mới và tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho các cá nhân, Cơ quan, Doanh nghiệp, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng sẽ mở các khóa đào tạo trong tháng 9 năm 2009 tại Hà ... Chi tiết

Thông báo mở lớp tập huấn, đào tạo thí nghiệm viên tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2009; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng chỉ tập huấn về “Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” và lớp ... Chi tiết

Thông báo mở lớp 02 lớp thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất và kiểm tra chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy tại Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên năm 2009, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 02 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ thí nghiệm viên về ... Chi tiết

Thông báo mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng công trình tại Bắc Cạn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đ­­­ược giao theo QĐ số: 1857/QĐ- BXD, ngày 29 tháng 9 năm 2005 về việc tổ chức đào tạo “Bồi d­­­­ưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật” và QĐ số: 798/QĐ ... Chi tiết

Trung tâm Triển khai CNXD Miền Trung hoàn thành Dự án phục hồi công trình Tả Tùng Tự - Thế Miếu - Đại Nội - Huế

Ngày 27/4/2015, nhân kỷ niệm 40 năm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất và chương trình phát động tuần lễ vàng du lịch đầu tiên năm 2015 tại di sản Huế (từ ngày 22 đến ngày 28/04/2015), Trung tâm Triển khai Công nghệ Xây dựng miền Trung đã phối ... Chi tiết