Tin tức

Lịch sử phát triển Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng trực thuộc Bộ Kiến trúc được thành lập ngày 18/11/1963, có chức năng chủ yếu là thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. ... Chi tiết

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Hạnh

Ngày 06/5/2024, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Hạnh với đề tài "Nghiên cứu một số đặc trưng biến dạng của đất loại sét yếu ven biển đồng bằng sông ... Chi tiết