Quy chuẩn tiêu chuẩn

Biên soạn tiêu chuẩn TCVN Kết cấu xây dựng. Phương pháp xác định tính nguy hiểm cháy

Biên soạn tiêu chuẩn TCVN Kết cấu xây dựng. Phương pháp xác định tính nguy hiểm cháy, mã  số TC 36 - 14

Chủ trì:  ThS. Hoàng Anh Giang

... Chi tiết

Xây dựng tiêu chuẩn TCVN Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông, mã số TC 32 – 14

Xây dựng tiêu chuẩn TCVN Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông, mã  số ... Chi tiết

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Bê tông. Phương pháp siêu âm xác định cường độ, mã số TC 31 – 14

Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN Bê tông. Phương pháp siêu âm xác định cường độ, mã  số TC 31 – 14

Chủ ... Chi tiết

Nghiên cứu biên soạn TCVN Bê tông - Phương pháp thử xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu

  Nghiên cứu biên soạn TCVN Bê tông - Phương pháp thử xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu, mã số: TC 35 - 14  Dự thảo các TC được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu chính của Nga là Рекомендации по ... Chi tiết

Thông tin liên hệ

Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Địa chỉ: 81 phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3754 4196

Email: vkhcnxd@ibst.vn

Website: https://ibst.vn/