Hội nghị khoa học quốc tế

Mẫu trình bày bài viết Hội nghị Khoa học Quốc tế nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng

Ngày tạo : 07/03/2023

Hội nghị Khoa học Quốc tế nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng (18/11/1963 – 18/11/2023) sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2023. Ban Thư ký Hội nghị gửi tác giả mẫu trình bày. 

Mẫu tóm tắt bài viết.

Mẫu tổng hợp bài viết.

Các tin liên quan