Tin tức

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Quang

Ngày 30/11/2019, tại Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện do PGS.TS. Cao Duy Tiến làm Chủ tịch theo Quyết định số 1632/QĐ-VKH ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã họp đánh giá ... Chi tiết

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Sáng ngày 29/11/2019, Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Trung phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức lớp Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể CNVCLĐ đang công tác tại đơn vị. Tham gia lớp huấn luyện có ... Chi tiết

Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. ... Chi tiết

Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11 tháng 11 năm 2019 Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây ... Chi tiết

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. ... Chi tiết

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng và Cơ quan Thí nghiệm chứng nhận quốc gia Hàn Quốc

Ngày 20/11/2019, tại trụ sở Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) đại diện là Viện trưởng Nguyễn Đại Minh và Cơ quan Thí nghiệm chứng nhận quốc gia Hàn ... Chi tiết

Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV

Ngày 15/11/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Ban cán sự ... Chi tiết