Thi công tu bổ di tích

Lễ bàn giao công trình: Bảo tồ, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện - Lăng Thiệu Trị

Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung đã tổ chức lễ bàn giao công trình: “Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện – ... Chi tiết

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành huế - hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích; hạng mục: eo bầu nam xương

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành huế - hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích; hạng mục: eo bầu nam xương

... Chi tiết

Tu bổ, phục hồi hệ thống hành lang và bảo tồn hệ thống nền móng cung điện Tử Cấm Thành - Đại Nội Huế

Ngày 25/3/2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện KHCNXD Miền Trung - Viện KHCN Xây dựng tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tu bổ, phục hồi hệ thống Hành lang và bảo tồn nền móng ... Chi tiết

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích trung ương Miền Nam, tỉnh Tây Ninh

Khu di tích Trung ương Cục miền Nam là một di tích lịch sử cách mạng quan trọng đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đây là cơ quan đại diện cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh ... Chi tiết

Trung tâm Triển khai Công nghệ xây dựng Miền Trung- Viện KHCN Xây dựng phục hồi di tích Tả Tùng Tự-Thế Miếu-Đại Nội-Huế

Tả Tùng Tự là công trình được xây dựng làm nơi thờ tự các bậc thân huân có công với nước trong thời kỳ trung hưng của nhà Nguyễn, được đặt phía trước Hiển Lâm Các ở góc Đông Nam bên khuôn viên cụm Thế Miếu, đối diện qua trục ... Chi tiết

Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Tu bổ, phục hồi Di tích Quan Tượng Đài

Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Tu bổ, phục hồi Di tích Quan Tượng Đài. Quan Tượng Đài được xây ... Chi tiết

Bảo tồn, phục hồi tổng thể di tích Ngọ Môn (giai đoạn 1)

Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành, là lễ đài trong phần lớn các lễ đại triều của triều Nguyễn, và là bộ mặt của Hoàng Thành. Ngọ Môn là công trình kiến trúc tiêu biểu nhất trong bốn cổng của Hoàng Thành, được xây dựng năm 1833 (sau ... Chi tiết