Thi công tu bổ di tích

Trung tâm Triển khai Công nghệ xây dựng Miền Trung- Viện KHCN Xây dựng phục hồi di tích Tả Tùng Tự-Thế Miếu-Đại Nội-Huế

Tả Tùng Tự là công trình được xây dựng làm nơi thờ tự các bậc thân huân có công với nước trong thời kỳ trung hưng của nhà Nguyễn, được đặt phía trước Hiển Lâm Các ở góc Đông Nam bên khuôn viên cụm Thế Miếu, đối diện qua trục ... Chi tiết

Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Tu bổ, phục hồi Di tích Quan Tượng Đài

Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Tu bổ, phục hồi Di tích Quan Tượng Đài. Quan Tượng Đài được xây ... Chi tiết

Bảo tồn, phục hồi tổng thể di tích Ngọ Môn (giai đoạn 1)

Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành, là lễ đài trong phần lớn các lễ đại triều của triều Nguyễn, và là bộ mặt của Hoàng Thành. Ngọ Môn là công trình kiến trúc tiêu biểu nhất trong bốn cổng của Hoàng Thành, được xây dựng năm 1833 (sau ... Chi tiết

Bảo tồn, phục hồi di tích Đình làng Dương Nỗ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với Phân viện KHCN Xây dựng miền Trung tổ chức lễ khởi công dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình lang Dương Nỗ - Giai đoạn 2 - xã Phú Dương, huyện Phú Vang, ... Chi tiết

Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện – Hữu Tùng Viện

Ngày 13 tháng 06 năm 2013, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ khởi công công trình Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện – Hữu Tùng Viện - Lăng ... Chi tiết

Khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà, cung Diên Thọ, Đại Nội Huế

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung làm lễ khởi công dự án: Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Tả Trà thuộc khu vực cung Diên Thọ, Đại Nội Huế. ... Chi tiết

Khởi công dự án Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài, Đại Nội Huế

Vừa qua, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Phân Viện khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung làm lễ khởi công dự án: Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài thuộc khu vực Hoàng thành Huế. Dự án có tổng mức ... Chi tiết