Hội nghị khoa học

Thông báo về các tiêu chí khoa học của Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII Ban khoa học

Thông báo về các tiêu chí khoa học của Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XII Ban khoa học
... Chi tiết

Thông báo của Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XI

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện KHCN Xây dựng là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần dành cho các bạn trẻ trong và ngoài Viện. Hội nghị lần này là Hội nghị lần thứ XI, được Đoàn thanh niên ... Chi tiết

Thông báo về việc tham gia viết bài cho Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XII

Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ của Viện KHCN Xây dựng là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm giúp cho các cán bộ trẻ có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và trình bày các ... Chi tiết