Chứng nhận hợp quy

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày 25/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ phản quang và kính phủ mềm bức xạ thấp

Ngày 31/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ phản quang và Kính phủ mềm bức xạ thấp được nhập khẩu bởi Công ty TNHH ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ phản quang

Ngày 28/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ phản quang được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ mềm bức xạ thấp

Ngày 21/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ mềm bức xạ thấp được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận kính phủ phản quang

Ngày 08/01/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho lô sản phẩm Kính phủ phản quang được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Cửa của Công ty TNHH Xuân Điềm đạt Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Ngày 15/09/2017, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho sản phẩm Cửa khung nhựa cứng U-PVC và cửa gỗ tự nhiên của Công ty TNHH Xuân Điềm có địa chỉ tại thôn Hồ Sen, ... Chi tiết