Tin tức

Thông báo mở lớp "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải và độ toàn vẹn của cọc" tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 01/2011 Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp “Thí nghiệm hiện trường kiểm tra sức chịu tải và độ toàn vẹn của ... Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng” tại Hà Nội

Ngày 12/11/2010, Viện KHCN Xây dựng có thông báo số 31/TTĐT&TCH về việc tổ chức đào tạo thí nghiệm viên và nghiệp vụ hoạt động xây dựng, trong đó có lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng ... Chi tiết

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội

Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý và năng lực chuyên môn về hoạt động xây dựng, Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn xây dựng tại Hà Nội trong tháng 11, 12 ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện theo công văn số 1296 và1297/VKH-TTĐ&TCH ngày 20/9/2010 về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn nhưng số lượng không đủ để mở lớp, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức mở lớp chung tại Hà Nội để ... Chi tiết

Thông báo về việc hoãn tổ chức lớp “Phương pháp phân tích nước dùng cho xây dựng” tại Hà Nội

Theo thông báo số 1295/ VKH-TTĐT&TCH ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Viện Thông tin - Đào tạo & TCH - Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Thông tin, Đào tạo &TCH dự kiến tổ chức lớp đào tạo thí nghiệm về “Phương pháp phân tích nước ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo thí nghiệm viên và nghiệp vụ hoạt động xây dựng tại Hà Nội

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2010; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 11,12/2010 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên và các lớp tập ... Chi tiết

Thông báo mở các lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Quảng Ninh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo năm 2010, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng nhận về “Bồi d­ưỡng nghiệp vụ đo đạc trong xây dựng” và “Bồi dưỡng nghiệp vụ về ... Chi tiết