Tư vấn

Giám sát xây dựng dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 tại thành phố Hải Phòng

Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư, Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện giám sát xây dựng dự án phát triển Nam Đình Vũ CN3-03 tại Lô CN3-03 Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Khu I) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - ... Chi tiết

Khảo sát địa chất công trình Đại Bảo Tháp tại Lâm Đồng

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Nam thực hiện việc khảo sát địa chất công trình Đại Bảo Tháp tại Huyện Đại Huoai, tỉnh Lâm Đồng. ... Chi tiết