Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 4/2021

Ngày tạo : 10/02/2022

Phương pháp kiểm tra gia tốc đỉnh nhà cao tầng do gió gây ra, download

TS. Nguyễn Ngọc Bá

Một số vấn đề trong thiết kế khung bê tông cốt thép cấp độ dẻo thấp và trung bình theo TCVN 9386:2012, download

KS. Võ Minh Quang, ThS. Nguyễn Trung Kiên, TS. Võ Mạnh Tùng

Ảnh hưởng của miền bê tông bị hạn chế và cốt đai đến ứng xử của kết cấu nhà bê tông cốt thép chịu động đất, download

TS. Nguyễn Văn Tú, TS. Nguyễn Xuân Đại, KS. Lê Quốc Kỳ

Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn lựa chọn thành phần bê tông hài hòa với tiêu chuẩn châu Âu, download

TS. Hoàng Minh Đức

Nguyên tắc tu bổ bờ kè, Hộ thành Hào - Kinh thành Huế, download

TS. KTS. Nguyễn Hoàng Tuấn

Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Mol của NaOH trong dung dịch kiềm hoạt hóa đến một số tính chất cơ học của bê tông Geopolymer, download

PGS. TS. Nguyễn Quang Phú

Ước lượng sức chịu tải giới hạn của cọc bằng các phương pháp ngoại suy đường cong nén tĩnh, download

ThS. Nguyễn Xuân Trường, TS. Phạm Việt Anh, TS. Lê Hồng Hạnh

Cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát các tai biến địa kỹ thuật môi trường đới động sông Hồng khu vực Hà Nội, download

ThS. Nguyễn Công Kiên, TS. Đinh Quốc Dân

Đảm bảo độ chính xác và tin cậy của thiết bị thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, download

TS. Nguyễn Lê Thi, ThS. Nguyễn Văn Hiếu

Các tin liên quan