Các số Tạp chí

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG SỐ 3/2015

Ngày tạo : 24/11/2015

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 3/2015

Phần 1: Kết cấu - công nghệ xây dựng download

1. Tính toán độ bền đài cọc bê tông cốt thép toàn khối
TS. Lê Minh Long
KS. Nguyễn Trung Kiên
KS. Nguyễn Hải Diện
2. Xác định tuổi thọ còn lại của nhà và công trình xây dựng
PGS.TS Nguyễn Xuân Chính
Ths. Ca Xuân Hiển
3. Tính toán, kiểm tra, sử dụng vách kính trong công trình xây dựng ở Việt Nam
Ths. Đỗ Thiều Quang
PGS.TS Trần Chủng
TS. Vũ Thành Trung
4. Phân tích và đnáh giá ứng xử động của kết cấu với hệ giảm chắn chất lỏng đa tần số MTLD sử dụng thí nghiệm bàn rung
TS. Nguyễn Thị Thu Định
TS. Nguyễn Hữu Hưng
GS.TS. Nguyễn Viết Trung

Phần 2: Vật liệu xây dựng - Môi trường download
1.Ảnh hưởng của thành phần hoạt hóa đến cường độ chịu uốn và kéo gián tiếp của bê tông Geopolymer
TS. Phan Đức Hùng
TS. Lê Anh Tuấn
2. Nghiên cứu hiện tượng ăn mòn gạch trong kiến trúc cổ
TS. Trần Minh Đức

Phần 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa
1. Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác thành lập lưới khống chế mặt bằng trong hầm khi thi công đào hầm đổi hướng download
Ths. Diêm Công Huy
Ths. Tăng Quốc Hùng
2. Xác định tính chất cơ lý của đất đá phục vụ thiết kế các công trình khu vực ven biển Quảng Nam
PGS. TS Đỗ Quang Thiên
Ths. Hoàng Thị Sinh Hương
CN. La Dương Hải
GS.TSKH Nguyễn Thanh
Ths. Nguyễn Hoàng Giang
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Yến
3. Phân tích các tham số ảnh hưởng của hệ cọc và đất nền đến chiều dày bè trong móng bè - cọc download
KS. Cao Văn Hóa

Phần 4: Quy chuẩn - Tiêu chuẩn download
1. Tính toán tải trọng động đất theo tiêu chuẩn Nga SP 14.13330.2014 " Xây dựng công trình trong vùng động đất"
TS. Cao Duy Khôi
Ths. Nguyễn Việt Sơn

Các tin liên quan