Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XV

Thông báo gửi bài viết và tham gia Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XV

Ngày tạo : 31/03/2019

Hội nghị khoa học cán bộ trẻ của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Viện KHCN Xây dựng) là một hoạt động khoa học được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Hội nghị lần thứ XV này được Viện KHCN Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn thanh niên Viện KHCN Xây dựng phối hợp tổ chức.

Hội nghị là nơi để các cán bộ trẻ, các nhà khoa học gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế, sản xuất. Tại Hội nghị này các cán bộ trẻ sẽ giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng để thể hiện được năng lực sáng tạo, cũng như tự khẳng định và tiếp tục vươn tới làm chủ các lĩnh vực khoa học công nghệ xây dựng.

Chủ đề Hội nghị: Bê tông và Vật liệu xây dựng; Kết cấu và Công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật và Trắc địa công trình; Kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật và Cơ điện; Môi trường, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững; Ăn mòn và Bảo vệ công trình; Tiêu chuẩn và Quy chuẩn xây dựng; Kiểm định xây dựng; Ứng dụng BIM, cách mạng công nghệ 4.0 và tin học trong xây dựng

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các cán bộ từ 40 tuổi trở xuống (không kể cộng tác viên, người hướng dẫn) trong và ngoài nước gửi bài viết và tham gia Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XV.

Mốc thời gian:

15/03/2019:

Thông báo của Ban tổ chức về Hội nghị

15/06/2019:

Hạn nộp tóm tắt bài viết

30/08/2019:

Hạn nộp bài viết toàn văn

15/11/2019:

Tổ chức Hội nghị

Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 (buổi sáng)

Địa điểm:  Viện Khoa học công nghệ xây dựng

    81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Liên hệ:

Ban Thư ký Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV 

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

Di động: +84 (0) 978849832

CN. Nguyễn Hồng Hạnh

Di động: +84 (0) 904264633

Điện thoại: (+84) 24 37556098

Fax: (+84) 24 38361197

Email: hoinghi_ibst@ibst.vn;

 

Xem chi tiết tại đây.

 

Các tin liên quan