Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XV

Hướng dẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ngày tạo : 07/07/2019

Ban Thư ký Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV thông báo hướng dẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Các tác giả đã được gửi thư mời tham gia viết bài toàn văn và  gửi về cho Ban Thư ký Hội nghị trước ngày 30/8/2019.

Để biết thêm các thông tin khác liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Thu Hà (ĐT: 0978.849.932 - 024.37556098), đ/c Nguyễn Hồng Hạnh (ĐT: 0904.264.633), email: khoahoctreibst@gmail.com, hoinghi_ibst@ibst.vn, website: www.ibst.vn.

Hướng dẫn trình bày báo cáo.

Các tin liên quan