Thử nghiệm/Chứng nhận

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày 29/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Ký ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính nổi

Ngày 06/06/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính nổi được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Ký có địa chỉ ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính màu hấp thụ nhiệt

Ngày 29/05/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính màu hấp thụ nhiệt được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Ký ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính phủ phản quang

Ngày 06/06/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính phủ phản quang được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Ký có ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm kính gương tráng bạc

Ngày 21/06/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính gương tráng bạc được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Ký có ... Chi tiết

Thí nghiệm thử tải hệ khung treo đá cho công trình Khách sạn 5 sao Bảo Quân, Vĩnh Phúc

Đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng - Viện KHCN Xây dựng thực hiện thử nghiệm thử tải hệ khung treo đá tại hiện trường công trình Khách sạn 5 sao Bảo Quân tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. ... Chi tiết

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Kính phủ phản quang

Ngày 06/06/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho lô sản phẩm kính phủ phản quang được nhập khẩu bởi Công ty TNHH TM XD Thành Ký có địa chỉ ... Chi tiết