Thí nghiệm/Chứng nhận

Phòng thí nghiệm công trình- Viện CN Kết cấu CT xây dựng thực hiện thí nghiệm nén gối cầu 2400 tấn

Trong tháng 6 năm 2013, Viện Chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã ký kết hợp đồng thực hiện thí nghiệm nén gối cầu 2400 tấn với Công ty Công trình Giao thông 499 và Công ty Cổ phần Cầu 11 Thăng Long. ... Chi tiết

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình Angsana Hotels và Resorts - Laguna Hue

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình ANGSANA HOTELS & RESORTS - LAGUNA HUE - Lăng Cô - Huế. Quy trình thử nghiệm được thực ... Chi tiết

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình nhà khách thành phố Đà Nẵng

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà khách Thành phố Đà Nẵng. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu ... Chi tiết

Thử nghiệm đốt xác định khả năng chịu lửa của cửa tầng thang máy

Ngày 01/02/2013 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa tầng cho thang máy cho khách hàng là Công ty Cổ phần ... Chi tiết

Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD thực hiện công tác kiểm định một số hạng mục tại công trình Nhà quốc hội

Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc số 03/2013/HĐNT (014/2013 VKH) ký ngày 19 tháng 02 năm 2013 giữa Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình (mới) với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng về việc kiểm định chất lượng ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng chịu lửa 02 giờ của mẫu cửa tầng của thang máy

Ngày 01/02/2013, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã thực hiện thử nghiệm đốt đánh giá khả năng chịu lửa của hệ thống cửa tầng thang máy cho khách hàng là Công ty Cổ phần thang ... Chi tiết

Thử nghiệm khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho kết cấu thép của vật liệu bọc phủ

Ngày 19/01/2013, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy, Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng đã hoàn thành thử nghiệm đốt, xác định khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho kết cấu thép của vật liệu Vermicrete-550. Đây là sản phẩm do Công ty CP phát triển ... Chi tiết