Giới thiệu tạp chí

Giới thiệu Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng

Ngày tạo : 17/05/2022

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là công bố các công trình nghiên cứu khoa học, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xây dựng, các kết quả nghiên cứu luận văn, luận án của các học viên cao học và nghiên cứu sinh ở trong và ngoài Viện về khoa học công nghệ xây dựng, là nơi trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghề nghiệp, phổ biến, truyền bá kiến thức, thông tin,… trong lĩnh vực xây dựng. Hàng quý, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng xuất bản 01 ấn phẩm, được phát hành trên toàn quốc.

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng là kênh thông tin tin cậy, diễn đàn uy tín với sự tham gia của nhiều chuyên gia và các nhà khoa học hàng đầu cả nước trong lĩnh vực Kết cấu - công nghệ xây dựng; Vật liệu xây dựng - môi trường, kiến trúc; Địa kỹ thuật - trắc địa; Quy chuẩn - Tiêu chuẩn.

Tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 442/GP-BTTTT ngày 27/9/2016.

Tạp chí được cấp chỉ số xuất bản ISSN 1859-1566.

 

Các tin liên quan