Đào tạo thí nghiệm viên

Thông báo mở 02 lớp đào tạo cán bộ ngành xây dựng tại Hà Nội

Ngày tạo : 10/07/2015

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận năm 2011; được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, trong tháng 10, 11/2011 Viện KHCN Xây dựng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ thí nghiệm viên tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Lớp đào tạo TNV về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng", học trong 20 ngày, từ ngày 26/10/2011 (Thứ tư). Lớp Thí nghiệm về "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường ", học trong 20 ngày, từ ngày 16/11/2011 (Thứ tư); đối tượng đào tạo là các kỹ sư, cử nhân cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật hoặc các cá nhân có nhu cầu đào tạo nghề về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Địa điểm tổ chức tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, điện thoại: 04.62945110/37561360/0904264633 (chị Hạnh), Fax: 04.37561359, E-mail: daotao.ibst@gmail.com.

Các tin liên quan