Thẩm tra thiết kế - dự toán

Hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở công trình tòa nhà Hongkong tower tại Hà Nội

Theo hợp đồng số 127/2009 VKH đã ký tháng 7/2009 với Công ty cổ phần đầu tư đô thị Kang Long, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở công trình tòa nhà Hongkong tower đảm bảo tuân thủ ... Chi tiết