Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 4/2020

Ngày tạo : 03/01/2021

Phân tích dẻo phân bố của dầm thép - bê tông liên hợp, download

ThS. Lê Văn Bình, TS.Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, PGS.TS. Ngô Hữu Cường, ThS. Lê Phương Bình

Nghiên cứu thực nghiệm khảo sát độ võng, vết nứt của dầm bê tông chịu uốn sử dụng cốt sợi GFRP dạng thanh, download

ThS. Trần Thị Ngọc Hoa, PGS. TS. Đặng Vũ Hiệp, ThS. Phạm Thanh Thế

Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước lưới mô hình phần tử hữu hạn với hội tụ kết quả thông qua xác minh chéo với kết quả thực nghiệm vụ nổ trong không khí, download

ThS. Nguyễn Công Nghị, TS. Lê Anh Tuấn, ThS. Tạ Đức Tuân, ThS. Đinh Quang Trung

Sử dụng phương pháp Newmark giải quyết bài toán mô hình cầu đơn giản dưới tác dụng của tải trọng di chuyển, download

TS. Phan Huy Thiện, TS. Nguyễn Cẩn Ngôn

Hiệu quả sử dụng gạch bê tông trong công trình, download

TS. Hoàng Minh Đức, TS. Lê Phượng Ly, ThS. Đoàn Thị Thu Lương, KS. Phan Công Hậu

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của gạch không nung geopolymer sử dụng bùn đỏ, download

TS. Hoàng Minh Đức, TS. Lê Phượng Ly, ThS. Đoàn Thị Thu Lương, TS. Lê Văn Quang

Đánh giá nguy cơ biến dạng thấm ở nền đê khu vực đới động sông Hồng Hà Nôi, download

ThS. Nguyễn Công Kiên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nguyên nhân trượt lở xung quanh hồ Vạn Hội, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, download

CN. Đặng Thị Như Tuyết, TS. Dương Thị Toan, ThS. Đinh Thị Quỳnh

Tiêu chí phân cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế kết cấu công trình, download

TS. Cao Duy Khôi, PGS. TS. Cao Duy Tiến

Tính toán cấu kiện thép tạo hình nguội chịu nén và uốn bằng phương pháp DSM theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2018, download

TS. Phạm Ngọc Hiếu, PGS. TS. Vũ Quốc Anh, ThS. Phạm Ngọc Hưng

 

Các tin liên quan