Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 4/2017

Ngày tạo : 06/05/2018

TS. Nguyễn Đại Minh, TS. Nguyễn Hồng Hải, TS. Nguyễn Hồng Hà, TS. Cao Duy Bách

Một số yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật trong thiết kế kết cấu nhà siêu cao tầng bê tông cốt thép ở Việt Nam, download

ThS. Hoàng Anh Giang

Dầm bê tông cốt thép chịu tác động của lửa – lựa chọn phần tử cho mô hình nhiệt học trong Ansys, download

ThS. Võ Mạnh Tùng, PGS. TS. Nguyễn Lê Ninh

Biến dạng của nút khung bê tông cốt thép chịu động đất, download

ThS. Tạ Duy Hưng, TS. Nguyễn Tuấn Trung

Nghiên cứu thực nghiệm khảo sát độ cong và độ võng của dầm bê tông cốt thép, download

TS. Phạm Văn Đạt

Áp dụng thừa số Lagrange phân tích kết cấu dàn phẳng có điều kiện biên đa bậc tự do chịu tải trọng tĩnh, download

TS. Hoàng Minh Đức

Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cách nhiệt kết cấu sử dụng hạt Polystyrol phồng nở, download

ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh, KS. Trần Anh Tú, TS. Nguyễn Khánh Sơn

Thực nghiệm và đánh giá quá trình cacbonat hóa cưỡng bức vật liệu bê – tông cốt thực vật, download

TS. Nguyễn Tiến Bình, TS. Phan Thanh Hải

Nghinh Lương Đình – những thay đổi về hình dáng kiến trúc trong các giai đoạn lịch sử, download

NCS. Diêm Công Huy

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chuyền độ cao xuống hầm qua giếng đứng bằng thiết bị đo khoảng cách Disto TM Pro4A, download

Các tin liên quan