Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 3/2021

Ngày tạo : 29/11/2021

Ảnh hưởng của chiều rộng khe nứt giới hạn trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép vùng ven biển, download

TS. Võ Mạnh Tùng

Ảnh hưởng của các tham số hình học đến ứng xử ổn định phi tuyến của cột thép tiết diện thay đổi, download

TS. Nguyễn Trọng Hà, TS. Phan Văn Phúc, ThS. Phan Văn Long

Xác định tải trọng gió tác dụng lên dây co của trụ viễn thông theo tiêu chuẩn Mỹ TIA -222-G tại Việt Nam, download

TS. Trương Việt Hùng, PGS. TS. Vũ Quốc Anh

Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép-bê tông được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt, download

TS. Nguyễn Hoàng Quân, ThS. Lê Đăng Dũng, TS. Nguyễn Huy Cường, PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thành Tâm

Nghiên cứu sử dụng cát biển, kết hợp tro bay và xỉ lò cao chế tạo bê tông Geopolymer ứng dụng cho các công trình thủy lợi, download

PGS. TS. Nguyễn Quang Phú, TS. Nguyễn Thành Lệ

Sử dụng lưu biến kế quay đồng trục dạng cánh để xác định thông số tính chất lưu biến của hỗn hợp vữa, download

TS. Nguyễn Khánh Sơn, KS. Võ Thị Kim Ngọc, ThS. Lê Minh Sơn, TS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

Sử dụng cốt sợi thủy tinh kháng kiềm và cốt liệu tái chế sản xuất bê tông ứng dụng cho các công trình thủy lợi, download

PGS. TS. Nguyễn Quang Phú

Dự báo lún theo thời gian cho xây dựng đường ở Bắc Ninh và Hải Dương bằng mạng nơ ron nhân tạo, download

TS. Vũ Văn Tuấn

Hiệu chỉnh giản đồ gia tốc động đất đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam, download

TS. Nguyễn Xuân Đại, TS. Nguyễn Văn Tú

Các tin liên quan