Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng số 2/2022

Ngày tạo : 09/08/2022

Bìa số 2

Mục luc

Nghiên cứu áp dụng hệ đà giáo bằng thép thi công dầm chuyển, download

KS. Hoàng Trọng Ngọc, ThS. Nguyễn Mạnh Cường, ThS. Phùng Ngọc Phan

Thực nghiệm nhận dạng ma trận cản nhớt Caughey và Rayleigh của kết cấu dầm thép, download

TS. Vũ Đình Hương

Mô hình số ổn định mái dốc bằng phương pháp phần tử rời rạc, download

TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Ngô Thanh Vũ

Nghiên cứu chấn sụp của tấm bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng nổ gần và đề xuất một số giải pháp chống sụp, download

TS. Phan Thành Trung, TS. Vũ Văn Hoàng

Nghiên cứu chế tạo tấm vật liệu xi – măng lưới thép sử dụng một phần cốt liệu nhẹ Keramzit thay thế cát, download

KS. Cao Nhật Duy, TS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh, TS. Nguyễn Khánh Sơn

Mô hình dự báo cường độ chịu nén của mẫu bê tông trụ tròn được gia cường bằng bê tông cốt lưới sợi, download

ThS. Cao Minh Quyền, PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy, TS. Lê Nguyên Khương, TS. Nguyễn Thùy Anh, ThS. Mai Văn Chiến

Ứng dụng công nghệ 3D Laser Scan trong việc đánh giá hiện trạng các bồn chứa xăng dầu, download

TS. Trần Ngọc Đông, ThS. Nguyễn Xuân Long, ThS. Nguyễn Hoài Nam

Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình và phân loại chất lượng khối đá theo hệ Q và RMR nền đập thủy điện Đakđrinh, Quảng Ngãi, download

TS. Nguyễn Văn Vũ, KS. Hoàng Thúy Quỳnh

Về việc áp dụng đường cong mất ổn định của cấu kiện thép chịu nén đúng tâm theo EN 1993-1-1 cho các mác thép khác tại Việt Nam, download

TS. Cao Duy Khôi

Các tin liên quan