Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 1.2017

Ngày tạo : 27/04/2017

TS. Nguyễn Hùng Tuấn, GS.TS. Lê Xuân Huỳnh

Một thuật toán phần tử hữu hạn mờ cải tiến trong phân tích tĩnh kết cấu, download

ThS. Lâm Thanh Quang Khải

Phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán nội lực hệ khung vòm Cycloid phẳng, download

TS. Trần Ngọc Cường

Áp dụng phương pháp phân tích động phi tuyến theo lịch sử thời gian mới vào phần mềm opensees, download

KS. Tạ Đức Tuân, TS. Lê Anh Tuấn, TS. Vũ Đình Hương

Nhận dạng tần số dao động riêng của kết cấu bằng phương pháp kích động cưỡng bức, download

ThS. Đinh Ngọc Hiếu, TS. Đặng Công Thuật

Nghiên cứu thực nghiệm gia cường kháng chấn cho cột bê tông cốt thép sử dụng cốt sợi vô định hình, download

ThS. Nguyễn Đăng Khoa, TS. Phạm Văn Khoan, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Ảnh hưởng của độ nhớt sơn lót epoxy gốc dung môi và thời điểm phun polyurea đến độ bám dính của hệ sơn với nền bê tông khô, download

ThS. NCS. Phạm Tuấn Anh, PGS.TS. Nguyễn Tương Lai, TS. Trịnh Việt Cường

Phân tích hiệu ứng nhóm của móng cọc chịu tải trọng ngang bằng lời giải mindlin, download

TS. Trần Ngọc Đông, KS. Nguyễn Chí Công 

Thành lập mô hình lún nền móng công trình theo số liệu quan trắc lún, download

PGS.TS.Nguyễn Quang Thắng, ThS. Diêm Công Huy

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ GPS trong xây dựng nhà cao tầng và công trình công nghiệp, download

ThS. Trương Thị Hồng Thúy

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, download

Các tin liên quan