Các số Tạp chí

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 1,2/2018

Ngày tạo : 31/07/2018

ThS. Phạm Thị Minh Lành, TS. Phạm Hải Hà

Nghiên cứu lựa chọn hàm thuộc cho mô hình dự báo nguy cơ ống cấp nước bị chất ô nhiễm xâm nhập, download

TS. Đặng Vũ Hiệp, PGS. TS. Vũ Ngọc Anh, ThS.Trần Văn Thái

Theo dõi độ võng của bản sàn bê tông cốt sợi thủy tinh (G-FRP) trong thời gian 90 ngày, download

TS. Ngô Văn Thuyết

Ảnh hưởng của hệ số hình dạng đến ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi composite frei vuông chịu tải trọng vòng lặp, download

TS. Hoàng Minh Đức, ThS. Lê Phượng Ly

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính công tác và độ phân tầng của hỗn hợp bê tông polystyrene kết cấu, download

TS. Trần Minh Đức, TS. Nguyễn Hùng Minh

Chương trình thử nghiệm thành thạo, đánh giá năng lực và độ tin cậy của phòng thí nghiệm, download

CN. Phạm Ngọc Ánh, TS. Dương Thị Toan

Mô phỏng sự ảnh hưởng của tính chất đất đến quá trình lan truyền chất ô nhiễm xuống nước ngầm của các bãi rác khu vực nông thôn, lấy ví dụ một số bãi rác khu vực Giao Thủy, Nam Định, download

PGS. TS. Trần Khánh, TS. Trần Ngọc Đông

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quan trắc độ lún công trình, download

ThS. Phạm Đức Tiệp, ThS. Cao Văn Hòa

Phân tích trạng thái ứng suất của khối đắp nền đường theo lý thuyết đàn hồi, download

ThS. Nguyễn Quý Đạt

Nghiên cứu xác định đặc trưng cơ học của khối đá san hô theo tiêu chuẩn Hoek – Brown, download

TS. Vũ Văn Tuấn

Nghiên cứu mô hình số cho bài toán giếng điểm cố kết chân không, download

TS. Phan Anh, TS. Nguyễn Đức Việt, KS. Lê Như Dũng

Làm rõ khái niệm lối thoát nạn và đường thoát nạn cho QCVN 06:2010/BXD, download

Các tin liên quan