Các số Tạp chí

Tạp chí KHCN Xây dựng số 4/2008

Ngày tạo : 14/07/2015

Tạp chí KHCN Xây dựng số 4/2008

PGS. TS. Cao Duy Tiến, PGS. TS. Nguyễn Bá Kế, PGS. TS. Đoàn Thế Tường và ctv
Viện Khoa học công nghệ xây dựng – 45 năm xây dựng và phát triển,
ThS. Hoàng Quang Nhu
Xây dựng hàm biểu diễn tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm,
ThS. Nguyễn Quốc Hùng, PGS. TS. Nguyễn Tiến Chương
Tính toán khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng đứng và tải trọng ngang thay đổi,
ThS. Đỗ Tiến Thịnh, PGS. TS. Koichi Kusunoki, GS.TS. Akira Tasai
Nghiên cứu về hệ dầm - cột bê tông cốt thép tiền chế kéo căng sau,
Nghiên cứu sự làm việc và phá hoại của một loại đá tương tự nhân tạo sử dụng trong mô hình hoá các kết cấu đá bằng thí nghiệm nén và giãn ba trục,

ThS. Nguyễn Sơn Lâm, KS. Nguyễn Quyết Chiến
Một số điều cần lưu ý trong thiết kế và lắp đặt hệ thống thiết bị đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời,
TS. Nguyễn Quang Phúc
Những lưu ý khi sử dụng toạ độ nhà nước trong trắc địa công trình,

TS. Đinh Công Hoà
Mô hình hoá bề mặt công trình từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử Trimble S6 với chế độ đo không gương,

ABSTRACT
IBST – 45 grown years and development (pp. 3-10)
A/Prof. Dr. Cao Duy Tien et al
In this paper, the authors sum up the achievements of that the Institute for Building Science and Technology (IBST) has gained during the past 45 years of foundation and development in Research and Development activities. The authors also present the orientation of research and development of IBST in the coming years in order to catch up the development level of the countries in the South East Asia and of the World.
Establishing the function of time-dependent loss of prestress due to creep and shrinkage of concrete based on experimental research results
(pp. 11-14)
MEng. Hoang Quang Nhu
The time-dependent losses of prestress due to  creep and shrinkage of concrete are are all of significant importance in prestressed concrete structures. This paper presents the result of an experimental research conducted in the Institute for Building Science and Technology (IBST). We have used the Least Square Method to establish the function of the time - dependent loss of prestress from the experimental research.
Analysis of steel frames with semi-rigid connections subjected to variable vertical and horizontal loads (pp. 15-24)
MEng. Nguyen Quoc Hung, A/Prof. Dr. Nguyen Tien Chuong
In this paper, the authors present the way to solve the problem of analyzing steel frames with nonlinear semi-rigid connections according to elasto-plastic models, subjected to vertical and horizontal loads variable with a cyclically repeated rule.  The authors have set up an analysis algorithm and program. The algorithm and program were applied to the calculation and studying the influence of vertical loads on the behavior of steel frames as well as to the analyzing the rule of residual moment and deformation accumulation in steel frame structures with semi-rigid connections.
Study on a new precast post-tensioned beam-column joint system (pp. 25-31)
MEng. DO Tien THINH, A/Prof. Dr. Koichi KUSUNOKI and Prof. Dr. Akira TASAI
Một loại liên kết dầm – cột biên bê tông cốt thép đúc sẵn căng sau mới được thiết kế và thử nghiệm. Liên kết được thiết kế với một gối đỡ thép để chịu lực cắt do tải trọng đứng gây ra và thép ứng lực trước căng sau không bám dính để chịu mô men do lực động đất gây ra. Kết quả thí nghiệm cho thấy, ở liên kết không có gối đỡ xảy ra hiện tượng trượt tương đối của dầm so với cột với độ trượt lớn nhất là 18.2 mm. Liên kết có gối đỡ thép có ứng xử rất tốt với độ trượt nhỏ, biến dạng dư rất nhỏ và hầu như không có phá hoại xảy ra với cấu kiện dầm và cột.
Mechanical behavior of an analogue material used in physical modeling of rock structures (pp. 32-40)
Nguyen Si Hung, PhD. student, France
In this paper, we present experimental studies of the behavior of a material similar to rocks. The results of triaxial tests in compression and in extension showed that: this material has the fundamental mechanical characteristics of natural rocks; with the increase of mean pressure, there is a continuous transition of brittle-ductile behavior. A parametric analysis is made which highlights the influence of the state of stress on its behavior. The experimental results are in agreement with the theory of localization of deformation of Rudnicki and Rice and also suggest a supplementary benefit on the parameter of the state of stress in the expression of the experimental surface.
Some attentions required to be paid when designing and installing solar water heating system (pp. 41-46)
MEng.Nguyen Son lam, Eng. Nguyen Quyet chien
In this paper, the authors introduce different solar water heating systems, including: operation principles, components and the way for calculation of components of these systems. From that, the author would like to point our some attentions that are required to be paid when designing and installing the solar water heating systems. 
Attentions required to be paid when applying the Vietnam State System of Coordinate to design and construction (pp. 47-50)
Dr. Nguyen quang  phuc
The paper presents the most important feature of the State System of Coordinate (SSC) that is the deformation of all details presented on drawings in SSC. This uncomfortable feature might cause a lot of troubles when executing the building constructions if SCC is used for design. In this paper, the author provides readers with conditions to check the compatibility between dimensions of the detail on the ground surface and those shown on drawings and the way to make them being compatible.
Modeling the building’s surfaces based on data measured with the reflectorless total station Trimble S6 (pp.51-53)
Dr. Dinh Cong Hoa
In this paper, the author  presents a study on a procedure for measuring and receiving obtained data when using the reflectorless total station Trimble S6, including: establishing a program for determining the building’s verticality and the high-rise buildings’ flatness compared to their design, modeling of the building’s surfaces, using the surveyed data.

Các tin liên quan