Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Ngày tạo : 10/04/2018

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng trực thuộc Bộ Kiến trúc được thành lập ngày 18/11/1963, có chức năng chủ yếu là thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng.

Ngày 16/10/1974, Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng đổi tên thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, có chức năng nghiên cứu khoa học, biên soạn tiêu chuẩn, đào tạo công nhân kỹ thuật, thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng.

Ngày 16/5/1988, Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng tiếp nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng cơ bản thuộc Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước thành Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, có chức năng nghiên cứu khoa học, biên soạn tiêu chuẩn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghiên cứu sinh, thiết kế thi công thực nghiệm, tư vấn và xử lý các vấn đề phức tạp trong xây dựng.

Ngày 24/10/1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 782/TTg công nhận Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng là một trong 41 Viện Nhà nước.

Ngày 11/12/1996, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 1056/BXD-TCLĐ đổi tên Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng thành Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Viện KHCN XD).

Ngày 23/5/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 789/QĐ-BXD phê duyệt đề án chuyển đổi Viện KHCN XD thành Tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí theo nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 28/7/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 983/QĐ-BXD phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2020 của Viện KHCN Xây dựng.

Ngày 27/10/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 988b/QĐ-BXD phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2022 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 2008, 2013), Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 1993), Danh hiệu “Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” (1995-2004) và nhiều phần thưởng cao quý khác của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại Hội nghị của Viện

 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm và nói chuyện tại Viện

 

Các tin liên quan