Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XVI

Thư mời các tác giả có báo cáo trình bày tại Hội nghị

Ngày tạo : 12/05/2022

Ban Khoa học và Ban tổ chức Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã nhận được bài báo của tác giả. Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia cộng tác viết bài của các tác giả.

Bài báo của tác giả đã được Ban Khoa học đọc phản biện, xem xét đánh giá dựa theo các tiêu chí khoa học của Hội nghị. Theo các tiêu chí này, Ban Khoa học đã quyết định chọn bài báo của các tác giả đăng trong tuyển tập và được trình bày tại Hội nghị.

Đề nghị các tác giả chuẩn bị bài báo của mình dưới dạng File trình chiếu (PowerPoint) để báo cáo trước Hội nghị trong thời gian 10 phút (tối đa từ 20-25 slides), cộng thêm thời gian hỏi và trả lời các câu hỏi tại Hội nghị là 10 phút.

Đề nghị các tác giả gửi File trình chiếu của mình cho Ban Tổ chức trước ngày 20/05/2022 (thứ 6) tại địa chỉ email: hoinghi_ibst@ibst.vn.

Ban Tổ chức kính mời tác giả tham dự Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 27/05/2022 (thứ 6) tại Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, 81 Trần Cung – Nghĩa Tân  – Cầu Giấy – Hà Nội.

Rất mong sự tham gia của các tác giả tại Hội nghị.

Trân trọng cảm ơn!

Các tin liên quan