Biên soạn Quy chuẩn, tiêu chuẩn

Nghiên cứu phát triển công nghệ, biên soạn quy chuẩn và tiêu chuẩn

Ngày tạo : 30/05/2024

Viện thực hiện biên soạn một số Quy chuẩn đã được ban hành:

 

Danh mục Quy chuẩn đã được ban hành

Code

1

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

QCVN 02:2009/BXD

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

QCVN 04:2021/BXD

3

Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khỏe

QCVN 05:2008/BXD

4

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình

QCVN 06:2021/BXD

5

Công trình tàu điện ngầm

QCVN 08:2018/BXD

6

Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

QCVN 12:2014/BXD

7

Công trình Gara ô tô

QCVN 13:2018/BXD

8

An toàn trong xây dựng

QCVN 18:2014/BXD

9

Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

47/1999/QĐ-BXD

 
 

 

Các tin liên quan