Quyết định pháp lý

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Ngày tạo : 28/03/2018

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 67/QĐ-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2018 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Theo quyết định này, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2017/BXD.

Quyết định này có hiệu lực là 3 năm kể từ ngày 01/01/2018, thay thế Quyết định số 1355/QĐ-BXD ngày 12/11/2014.

Quyết định số 67/QĐ-BXD.

 

Các tin liên quan