Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 21/12/2018

Ngày 06/10/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men được nhập khẩu bởi CÔNG TY TNHH NIRO CERAMIC VIỆT NAM có địa chỉ tại: 319 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp. 

Các tin liên quan