Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhật Bản

Ngày tạo : 10/04/2018

Ngày 21/03/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương và Giấy chứng nhận phù hợp TCVN 7239:2014 cho sản phẩm Bột bả tường của Công ty Cổ phần Nhật Bản có địa chỉ tại Nhà 83 Lô D6, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan