Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đánh giá chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Hasky

Ngày tạo : 09/04/2018

Ngày 04/01/2018, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tiến hành trao Giấy chứng nhận: Kính dán nhiều lớp dày: 8,38mm; 10,38mm; 13,52mm và 17,52mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7364-2,5,6:2004; Kính phẳng tôi nhiệt dày: 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 15mm và 19mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7455:20113; Kính hộp gắn kín cách nhiệt dày: 21mm; 22,52mm và 24mm phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8260:2009 cho Công ty Cổ phần Hasky có địa chỉ tại Lô 50 Khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long - Phường Tân Bình - Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày cấp và chịu sự đánh giá giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

 

Các tin liên quan