Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm giàn không gian nút cầu có đường kính cầu đến 280mm, đường kính thanh giàn liên kết chịu lực đến 219mm

Ngày tạo : 01/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp JGJ 78-91 cho sản phẩm giàn không gian nút cầu có đường kính cầu đến 280mm, đường kính thanh giàn liên kết chịu lực đến 219mm của Công ty Cổ phần cơ khí công trình thép việt có địa chỉ tại thôn Tân Sơn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 08/5/2020 đến ngày 07/5/2021 và chịu sự giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan