Một số chứng chỉ Hợp quy đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Bê tông bột trộn sẵn UHPC

Ngày tạo : 01/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp NF-P18-470:2016 cho sản phẩm Bê tông bột trộn sẵn UHPC của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng có địa chỉ tại 272 đường Lê Đại Hành, tổ 7, phường Hưng Thành, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 04/8/2020 đến ngày 03/8/2021 và chịu sự giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan