Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Vữa khô trộn sẵn

Ngày tạo : 01/09/2020

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 4314:2003 cho sản phẩm Vữa khô trộn sẵn của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Vĩ Đạt có địa chỉ tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Phương thức đánh giá: Phương thức 5. Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 27/4/2020 đến ngày 26/4/2021 và chịu sự giám sát 12 tháng/lần của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Các tin liên quan