Một số chứng chỉ đã cấp cho khách hàng

Chứng nhận sản phẩm Bê tông thương phẩm

Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN 9340:2012 cho sản phẩm Bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần bê tông PhuLoc có địa chỉ tại 26/7 Chánh Hưng, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, ... Chi tiết